ads

Loa Mid phễu 16

Loa Bass/Mid dạng toàn dải
Giá: 320.000đ/2c