ads

Hướng dẫn xem bảng thông số các loại loa

1. Model là mã số của từng loại loa.

2. Đường kính màng loa ( D ).

3. Đường kính nam châm ( F )tùy chọn theo công suất, màng loa giữ nguyên hình dạng và màu sắc.

4. Đường kính 2 mặt bích ( F ) ốp trên và dưới nam châm, tùy chọn kích cỡ.

5. Đường kính cuộn dây ( F ) thay đổi theo mặt bích và nam châm.

6. Điện trở của cuộn dây ( R ) tùy chọn trong khoảng 4 -> 8 ohm.

7. Công suất ( P ) của loa phụ thuộc vào cuộn dây và đường kính nam châm.

8. Tần số âm thanh do loa phát ra nằm trong dải tần được tính bằng đơn vị ( Hz ).Thông số các loại loa

( Hình ảnh minh họa )


*** Quy đổi:  1'' = 1inch ( inh ) = 2,54cm

       VD: Bass 5'' = 5 x 2,54 = 12,7 cm ~ Bass 12
               
               Bass 8'' = 8 x 2,54 = 20,32 cm ~ Bass 20